Regler och ansvar

Vid renovering av lägenhet

Det är OK att borra och hamra

 • Alla vardagar mellan klockan 07.30 -19.30
 • Lördagar mellan klockan 09.00 – 15.00 (och helgdagsaftnar)
 • Söndagar och röda dagar får du inte borra och hamra alls

Godkännande av renovering

Vid mer omfattande renovering måste bygganmälan göras till styrelsen samt container/byggsäckar rekvireras på egen bekostnad. Kontakta Rofas (070-200 51 21) för överenskommelse om placering av eventuell container eller byggsäckar.

För renovering av kök, badrum och/eller WC krävs styrelsens godkännande.

Störande ljud

 • Generellt gäller att det skall vara tyst och lugnt i husen och på gården efter kl 22.00.
 • Volym på TV och Musik skall anpassas med hänsyn till grannarna.
 • Prat i trapphuset och entrén dämpas liksom på balkongerna.
 • Tänk även på att upptappning av vatten, duschning, tvättmaskin och diskmaskin kan vara störande och skall i princip heller inte ske efter kl 22.00.
 • Observera att trivsel är ett givande och tagande grannar emellan. Det betyder att om man bor på detta sätt måste man tåla viss ”störning”.

Rökning

Rökning är enligt lag förbjudet i alla gemensamma utrymmen inomhus, liksom på och intill vår lekplats.
Rökning på balkonger undanbedes med hänsyn till de kringboende som inte tål eller blir störda av röken.

Utanför varje port finns i papperskorgen plats för cigarettfimpar, vänligen använd den.
Inga fimpar får lämnas på marken!

Hundar

Hundar skall vara kopplade inom föreningens område liksom i trapphusen.

 

Underhållsansvar

Vem underhåller vad i din lägenhet och huset?

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre med undantag för ledningar och andra därmed sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, elekticitet, ventilation och informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med.

Till lägenheten räknas även balkong och källarförråd.

Observera att även om lägenhetsinnehavaren svarar för underhållet av dörr, dörrkarmar, balkongväggar får ytskiktet dock inte avvika från beslutade nu gällande färger och ”träslag”.

Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit om det inte går är man skyldig att anmäla skadan till föreningen. 

För mer specificerad information.

Månadsavgift

Här kan du läsa om avgiften, vad som ingår och vad som inte ingår. Du hittar också en länk till anmälan om autogiro. Månadsavgiften höjdes senast 2022-01-01 med 5%.

 

Anmäl autogiro

För autogiroansökan, fyll i denna ansökan och lämna den till expeditionens brevlåda Hägernäsvägen 2.

 

Vad ingår i avgiften

I månadsavgiften till föreningen ingår följande:

 • Teknisk förvaltning av fastigheten. Byte och och underhåll  av allt i huset samt i gemensamma utrymmen inom- och utomhus (utom inne i lägenheterna).
 • Skötsel av trädgård, rabatter och föreningens mark.
 • Tillgång till Parkeringen. Fri parkereing mellan 08.00 – 16.00.
  Övrig tid krävs P-tillstånd som kostar 200:-/månad. 
 • Tillgång till trädgård och grillplats.
 • Värme,  varm- och kallvatten .
 • Tvättstugor.
 • Källarförråd.
 • Digitalkabel-TV. I basutbudet ingår SVT1, SVT2, SVT24, TV3, TV4, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TV 8, TV9, TV10, Kanal 11,TV12, TLC, Kunskaps-/Barnkanalen. Den finska kanalen brukar också gå att få in. För att få fler kanaler krävs tillägg av digitalbox som beställs via Tele 2  eller annan leverantör.
 • Kostnadsfri tillgång till bredband via egna fibrer i fastigheten. Se Information/Bredband.
 • Uppgraderat Tele 2-uttag.
 • Elektronisk låssystem med möjlighet till portöppning per telefon. Detta system är förberett för framtidens vidare utveckling att inkludera fler dörrar, tvättstugebokning, digital porttavla-information
 • Styrelsens arbete.
 • Ekonomisk förvaltning.
 • Medlemsservice via expeditionen.
 • Hämtning av hushållssopor, matavfall,  pappavfall , elavfall och tömning av grovsopor.
 • Trappstädning.
 • Snöplogning, sandning och handskottning.
 • Fastighetsförsäkring.

 

Ingår inte i avgiften

Föreningen står inte för någon form av försäkring eller ansvar vid ev skada eller stöld av fordon och cyklar, i och vid fastigheten utöver det som ingår i fastighetsförsäkringen.

Definition

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv, självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Observera att uthyrningen skall vara godkänd av styrelsen för BRF Hägernässtaden.

När får jag hyra ut?

Du har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand om det finns godtagbara skäl.

Godtagbara skäl kan vara studier eller arbete på annat ort, längre vistelse på vårdinrättning eller militärtjänstgöring och måste styrkas med intyg.

För prövotid för att prov-bo hos en blivande partner som skäl godkännes detta för en period upp till sex månader. Därefter måste en ny ansökan göras för ytterligare en eventuell 6 månadersperiod. Max är dock två 6 månadersperioder. 

Hur gör jag?

Den som vill hyra ut sin lägenhet ska i god tid före tilltänkt andrahandsuthyrnings början, skriftligen skicka ansökan till styrelsen på speciellt formulär som rekvireras via expeditionen.

Svar erhålles direkt efter styrelsemöte, vilket äger rum en gång i månaden, utom för sommaruppehåll.

Ansökan hittar du här.

Laga kraft

För att beslutet om godkänd andrahandsuthyrning skall träda laga kraft skall en administrationskostnad erläggas. Från och med 2024-01-01 är avgiften 10% av gällande prisbasbelopp per år. Avgiften ska betalas av bostadsrättsinnehavaren månadsvis i förskott eller vid nästkommande avisering retroaktivt.  

Hyresgästen omfattas av Hägernässtadens stadgar och regler. Styrelsen äger rätt att upphäva uthyrningen om hyresgästen inte följer reglerna.

 

Grovsoprum

Föreningen har grovsoprum i Hägernäsvägen 6. För att komma in i Grovsoprummet använder du din Tag – samma som till porten.

Vad kan jag slänga i soprumet

Vad får jag inte slänga

elavfall
vitvaror eller spisar
lysrör
byggavfall
 glödlampor
glas
batterier
bilbatterier
wellpapp och kartonger
bildäck
grovsopor, dvs för skräp som inte är hushållsavfall
hushållssopor

 

Att tänka på

 • Ingenting får ställas på golvet
 • Embalage skall vara tillplattat

Bra att veta

 • Närmaste återvinningsstation är: Flygkårsvägen, ICA STOP eller Arninge
 • Brf Hägernässtaden samlar matavfall i komposteringskärl som finns på resp. gård. Påsar för matavfall finns inne i grovsopsrummet.
 • Grovsopskärlen töms två gånger i veckan –  tisdagar och torsdagar.
 • Tidnings- och förpackningskärlen töms på tisdagar och torsdagar.

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i BRF Hägernässtaden, en i vardera höghus.

Så går du tillväga

 • Du bokar någon av de fem tvättpassen  i vardera tvättstuga.
 • Det är endast tillåtet att boka ett tvättpass i taget, du får inte boka in flera tvättpass i förväg. Du kan bara boka ett nytt tvättpass om du har påbörjat ditt första.
 • Du kan påbörja ditt pass eller ta över någon annans tvättpass om det inte är påbörjat 30 minuter efter utsatt starttid.
 • Rengör alltid efter dig (ta ut ludd och eventuellt hår ur maskiner, plocka upp skräp och så vidare)

Tvättpass

 • Klockan 06.00-09.00* (+torktid en timme efter tvättpasset)
 • Klockan 09.00-12.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
 • Klockan 12.00-15.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
 • Klockan 15.00-18.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
 • Klockan 18.00- 21.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)

*Observera att det inte är tillåtet att tvätta före klockan 09.00 på lördagar, söndagar, helgdagar eller helgdagsaftnar!

 

Tvättstuga i Hägernäsvägen 8

I Hgv 8 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt två torkrum.

Tvättstuga i Hägernäsvägen 4

I Hgv 4 finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

Cykelrum

Hägernäsvägen 2

Hgv 2 har eget cykelrum i källaren. Här gäller Tag + D-nyckel.

 

Hägernäsvägen 4

Hgv 4 har eget cyckelrum på entréplanet. Här gäller C-nyckel.

 

Hägernäsvägen 6-8

Hgv 6 och Hgv 8 har gemensamt cykelrum vid ingången till Hgv 8. Här gäller A + B-nyckel.

 

 Årlig rensning

Varje år sker cykelrumsrensning för att skapa plats åt de cyklar som verkligen används. Vid senaste cykelrumsrensningen lämnades ett 20-tal omärkta cyklar till polisen.

Övernattningslokal Hägerbo

BRF Hägernässtaden har låtit inreda en övernattningslokal för tillfälligt boende. Lokalen är till för medlemmar och deras besökare att nyttja. Lokalen är belägen vid de nya lägenheterna på Hägernäsvägen 6A.

I Hägerbo finns:

 • sovrum med en säng för en eller två personer
 • kök med sittplats för fyra personer, spis, kylskåp, mikrovågsugn, kaffebryggare och frukostporslin
 • täcken och kuddar (men inte sängkläder)
 • både dusch med WC och separat WC

Kostnad: 315:-/natt
För bokning, kontakta expeditionen info@hagernasstaden.se  

Förråd

I föreningen finns ett antal extraförråd, både små och stora.

 • De mindre är ungefär lika stort som ett ordinarie förråd och kostar 75:-/månad.
 • De större förråden är cirka 9 – 10 kvm och kostar ca 300:- /månad i hyra.

Detta pris gäller enbart för medlemmar.

Intresseanmälan skickas till info@hagernasstaden.se

Matkällare

Tidigare fanns matkällare i varje hus. Dessa är numera borttagna men ett finns kvar i HGV 8.

Du som är intresserad av ett matkällarförråd kan vända dig till expeditionen, kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Grill

Grillning på balkong

 • Grillning på balkongen undanbedes.
 • Om det ska grillas får endast el- eller gasgrill användas.
 • Grillning på balkongen är endast tillåtet med hänsyn till grannarna.
  Om grannar blir besvärade av röken så får man inte grilla.

Grillning på gården

 • Grillen på gården får användas när som helst.
 • Se till att plocka bort efter dig, släng skräpet i soptunnorna, ställ tillbaka extrastolar och extragrillar.
 • Torka av bord och grillgaller. Använd gärna askhinken för överbliven aska.
 • Lämna inte någon tändvätska kvar i trädgården.

Lekplats

Brf Hägernässtaden har en gungplats och en stor gräsmatta för lek och spel. I området finns även fler trevliga lekplatser både ovanför och nedanför Hägernässtadens område. Besök Täby kommuns webbplats och sidan Lekplatser för mer info om lekplatser i området. 

Lekplatsen på Waldorfförskolan får inte användas.

Trädgård

En gång om året hjälps vi åt att ”fixa” i trädgården och runt våra gårdar. 

Parkering och bilar

Parkeringen får disponeras fritt av alla mellan klockan 08.00 – 16.00 – alla dagar, dvs även lördagar och söndagar. Därefter krävs P-tillstånd.

Brf Hägernässtaden har ett eget garage med 50 platser. På sidan Garaget kan du läsa mer.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan du som medlem, inneboende eller hyresgäst rekvirera från expeditionen på avtalad tid
om du har en bil som är registrerad på dig, ditt företag eller på annat sätt har en permanent anknytning till dig. Parkeringstillståndet kostar 200:-/månad.
Kontakta expeditionen så bokar vi in en tid. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Observera att parkeringstillståndet är personligt och gäller endast för det fordon som är anmält till föreningen. Således är det inte tillåtet att låna ut P-tillståndet.

Regler för parkering

 • Gården Hgv 4 – 6 – 8 skall i princip vara bilfri. Undantag gäller för i- och urlastning  (10 minuter). Efter 22.00 skall dock gården vara helt bilfri. Detta gäller även taxi. Undantaget är naturligtvis utryckningsfordon.
 • Observera att det är absolut stopp-förbud på uppfarten till stora gården, annat än för att stänga bommarna.
 • Skyltningen tillåter parkering i högst 24 timmar men böter kommer inte att utdelas annat än om fordonet är uppenbart uppställt för längre tid och medlemmen blivit uppmärksammad om situationen och ombedd att flytta fordonet. Om långtidsuppställningsförbudet ej efterlevs alternativt upprepas har dock Securitas rätt att avgiftsbelägga felande fordon. Kontakta gärna expeditionen om ni kommer att resa bort eller av annan anledning kommer att ha behov av att ha ert fordon stående en längre tid på parkeringen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.
 • Släpvagnar, avställda eller fordon belagda med körförbud har inte rätt att parkera på föreningens parkeringar vare sig i garaget eller utomhus.
 • Utanför infarten till det övre garaget finns fyra ”nödplatser” för nattparkering. Observera att detta endast gäller markerade platser och endast för medlemmar med giltigt P-tillstånd mellan klockan 20.00 och 10.00. Övrig tid råder P-förbud här.

Tvätta din bil

Tvättplats för bilar finns utanför det övre garaget, denna får nyttjas av samtliga medlemmar. Hör av er till expeditionen för lån av garagenyckel, kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. Vattenkranen öppnas inifrån det övre garaget.

Observera dock att biltvätt  inte får ske vintertid. Från 1 november till 1 april varje år och är vattnet avstängt.

Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning utförs av SECURITAS
Kontakt telefonnummer: 0771-767 000

Garaget

Brf Hägernässtaden har ett eget garage med 50 bilplatser och åtta platser för motorcykel. En garageplats för bil kostar 600:-/månad att hyra och 210:-/månad för MC. Om man dessutom önskar en fjärrkontroll, kostar denna 30:- / månad därtill att hyra.

Kö till Garageplats

Garagaget är endast till för medlemmar boende i föreningens hus. Således mister man platsen med automatik vid avflyttning från föreningen. För att ställa sig i kö till garageplats, hör av er till expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.  

Regler när du hyr garageplats

 • Den som hyr garageplats äger inte rätten att parkera på föreningens utomhusplatser efter kl 16.00 och tilldelas således inte P-tillstånd. Undantaget om man innehar två fordon, varav den ena står i garaget.
 • Garageplatsen får inte upplåtas till annat fordon än hyresgästens eget.
 • Släpvagnar, avställda eller fordon belagda med körförbud har inte rätt att parkera i garaget eller på föreningens parkeringar utomhus.
 • Observera att endast en bil i taget får plats vid infart

Tvätta din bil

Utanför garaget finns plats för biltvätt. Läs mer på sidan Parkering och bilar.

Bredbandet

Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Ownit Broadband vilket innebär att alla medlemmar har tillgång till bredband vars kostnad ingår i månadsavgiften för lägenheten.

I bredbandstjänsten ingår följande:

·         Fast internetuppkoppling på 100/100 Mbit/s

Det går att uppgradera till 250Mbit/s eller 500-1000Mbit/s . Detta beställs direkt av Ownit.

·         Obegränsad surftid

·         En fast IP-adress

·         10st e-postkonton

·         100 MB utrymme för egen hemsida

·         Felanmälan och teknisk support veckans alla dagar

Tel  08-525 073 00

Bredbandet som ingår i månadsavgiften har en hastighet på upp till 100 Mbps men den kan om

man så vill uppgraderas till 250 Mbps eller 500-1000 Mbps (samma hastighet ner- som uppströms)

Beställning angående uppgradering görs i så fall direkt hos Ownit och blir ett avtal direkt mellan

dig och Ownit.

För att börja använda bredbandet kopplar du in din router eller dator i det bredbandsuttag du har i din lägenhet och väljer att du ska erhålla en IP-adress automatiskt (DHCP).

När du sedan börjar surfa första gången kommer du till Ownits portal (eller skriv själv in https://aktivera.ownit.se i din webläsare) där du får aktivera din anslutning enligt instruktionerna där.

Mer information kan fås via expeditionen eller via Ownits kundtjänst på 08-525 07 300.

om Hem har blivit Tele 2.

I basutbudet som ingår i månadsavgiften för lägenheten

ingår Digital-TV BAS. Där ingår följande kanalutbud:

SVT1 HD, SVT2 HD, SVT24 HD, SVT Barn HD, Kunskapskanalen, TV3 HD,

TV4 HD, Kanal 5 HD, TV 6 HD, Sjuan HD, TV 8 HD,

Kanal 9 HD, TV10 HD, Kanal 11 HD, TV12 HD,

AXESS TV,  TLC HD, Godare, Expressen TV, ATG LIVE.

I paketet ingår HD digital-box eller en HD tv-modul.

För att avgöra om du kan ha en HD tv-modul kontakta

Tele 2 om din TV klarar av detta.

Många väljer ett ännu större paket eller ett paket med

TIVO-tjänsten från Tele 2.

Med gruppavtal på Digital-tv Bas ingår därför en uppgraderingsrabatt om man istället

väljer ett större tv-abonnemang än det föreningen/fastighetsägaren har valt.

Behöver du teknisk support eller kundservice ringer ni:

Telefon: 90 222 eller 077-225 25 25   Hemsida: www.tele2.se/tele2-hus

För att öppna porten behöver man en ”Gul Tag” som man håller för kortläsaren. Det ingår två taggar till varje lägenhet.
Om man önskar fler ”Taggar” går dessa att rekvirera via expeditionen mot en kostnad av 250:- / styck.
För att kunna nyttja funktionen ”Free Call” dvs möjligheten attmotringa till porten och använda sig av detta som porttelefon, måste telefonnumret som man ringer ifrån vara känt för systemet.

Kontakta expeditionen så läggs önskade nummer in.
Telefonnummer till portarna är:
Hgv 2: 08-122 02 192
Hgv 4: 08-122 02 187
Hgv 6: 08-122 02 186
Hgv 8: 08-122 02 185

Om man ska ringa till porten för att öppna skall man låta två signaler gå fram och därefter lägga på.

Varken fler eller färre signaler!

Om man har hemligt eller dolt nummer kan man ej ringa till porten. Då är numret hemligt även för porten.

Om man ringer fyra signaler till porten – Varken fler eller färre signaler! – kan man skapa en tillfällig kod.

De fyra sista siffrorna i numret varifrån man har ringt fungerar som en tillfällig portkod under 4 timmar.
Ex. om du ringer från 070-345 67 89 till din port och låter fyra signaler gå fram, kan besökande tillfälligt använda sig av portkod 6789 för att komma in. (under 4 timmar)

Denna flik används för att alla flikar ska vara stängda i mobil
Regler och ansvar

Regler och ansvar

Vid renovering av lägenhet

Det är OK att borra och hamra

 • Alla vardagar mellan klockan 07.30 -19.30
 • Lördagar mellan klockan 09.00 – 15.00 (och helgdagsaftnar)
 • Söndagar och röda dagar får du inte borra och hamra alls

Godkännande av renovering

Vid mer omfattande renovering måste bygganmälan göras till styrelsen samt container/byggsäckar rekvireras på egen bekostnad. Kontakta Rofas (070-200 51 21) för överenskommelse om placering av eventuell container eller byggsäckar.

För renovering av kök, badrum och/eller WC krävs styrelsens godkännande.

Störande ljud

 • Generellt gäller att det skall vara tyst och lugnt i husen och på gården efter kl 22.00.
 • Volym på TV och Musik skall anpassas med hänsyn till grannarna.
 • Prat i trapphuset och entrén dämpas liksom på balkongerna.
 • Tänk även på att upptappning av vatten, duschning, tvättmaskin och diskmaskin kan vara störande och skall i princip heller inte ske efter kl 22.00.
 • Observera att trivsel är ett givande och tagande grannar emellan. Det betyder att om man bor på detta sätt måste man tåla viss ”störning”.

Rökning

Rökning är enligt lag förbjudet i alla gemensamma utrymmen inomhus, liksom på och intill vår lekplats.
Rökning på balkonger undanbedes med hänsyn till de kringboende som inte tål eller blir störda av röken.

Utanför varje port finns i papperskorgen plats för cigarettfimpar, vänligen använd den.
Inga fimpar får lämnas på marken!

Hundar

Hundar skall vara kopplade inom föreningens område liksom i trapphusen.

Underhållsansvar

Underhållsansvar

Vem underhåller vad i din lägenhet och huset?

I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenhetens inre med undantag för ledningar och andra därmed sammanhörande anordningar för vatten, avlopp, värme, elekticitet, ventilation och informationsöverföring som föreningen försett lägenheten med.

Till lägenheten räknas även balkong och källarförråd.

Observera att även om lägenhetsinnehavaren svarar för underhållet av dörr, dörrkarmar, balkongväggar får ytskiktet dock inte avvika från beslutade nu gällande färger och ”träslag”.

Till underhållsansvaret hör även ansvaret för att reparera skada som uppkommit om det inte går är man skyldig att anmäla skadan till föreningen. 

För mer specificerad information.

Månadsavgift

Månadsavgift

Här kan du läsa om avgiften, vad som ingår och vad som inte ingår. Du hittar också en länk till anmälan om autogiro. Månadsavgiften höjdes senast 2022-01-01 med 5%.

 

Anmäl autogiro

För autogiroansökan, fyll i denna ansökan och lämna den till expeditionens brevlåda Hägernäsvägen 2.

 

Vad ingår i avgiften

I månadsavgiften till föreningen ingår följande:

 • Teknisk förvaltning av fastigheten. Byte och och underhåll  av allt i huset samt i gemensamma utrymmen inom- och utomhus (utom inne i lägenheterna).
 • Skötsel av trädgård, rabatter och föreningens mark.
 • Tillgång till Parkeringen. Fri parkereing mellan 08.00 – 16.00.
  Övrig tid krävs P-tillstånd som kostar 200:- i månaden. 
 • Tillgång till trädgård och grillplats.
 • Värme,  varm- och kallvatten .
 • Tvättstugor.
 • Källarförråd.
 • Digitalkabel-TV. I basutbudet ingår SVT1, SVT2, SVT24, TV3, TV4, Kanal 5, TV 6, Sjuan, TV 8, TV9, TV10, Kanal 11,TV12, TLC, Kunskaps-/Barnkanalen. Den finska kanalen brukar också gå att få in. För att få fler kanaler krävs tillägg av digitalbox som beställs viatele 2  eller annan leverantör.
 • Kostnadsfri tillgång till bredband via egna fibrer i fastigheten. Se Information/Bredband.
 • Uppgraderat Tele 2-uttag.
 • Elektronisk låssystem med möjlighet till portöppning per telefon. Detta system är förberett för framtidens vidare utveckling att inkludera fler dörrar, tvättstugebokning, digital porttavla-information
 • Styrelsens arbete.
 • Ekonomisk förvaltning.
 • Medlemsservice via expeditionen.
 • Hämtning av hushållssopor matavfall, elavfall, pappavfall och tömning av grovsopor.
 • Trappstädning.
 • Snöplogning, sandning och handskottning.
 • Fastighetsförsäkring.

Ingår inte i avgiften

Föreningen står inte för någon form av försäkring eller ansvar vid ev skada eller stöld av fordon och cyklar, i och vid fastigheten utöver det som ingår i fastighetsförsäkringen.

Andrahandsupplåtelse

Definition

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du själv, självständigt använder lägenheten. Detta gäller även om du lånar ut lägenheten till någon i den närmaste familjekretsen. Den som hyr din lägenhet i andra hand blir din hyresgäst och du blir hyresvärd. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och du bör ha ett skriftligt hyresavtal.

Observera att uthyrningen skall vara godkänd av styrelsen för BRF Hägernässtaden.

När får jag hyra ut?

Du har rätt att hyra ut lägenheten i andra hand om det finns godtagbara skäl.

Godtagbara skäl kan vara studier eller arbete på annat ort, längre vistelse på

vårdinrättning eller militärtjänstgöring och måste styrkas med intyg.

För prövotid för att prov-bo hos en blivande partner som skäl godkännes detta för en period upp till sex månader. Därefter måste en ny ansökan göras för ytterligare en eventuell 6 månadersperiod. Max är dock två 6 månadersperioder. 

Hur gör jag?

Den som vill hyra ut sin lägenhet ska i god tid före tilltänkt andrahandsuthyrnings

början, skriftligen skicka ansökan till styrelsen på speciellt formulär som rekvireras

via expeditionen. Svar erhålles direkt efter styrelsemöte, vilket äger rum en gång i

månaden, utom för sommaruppehåll.

Ansökan hittar du här.

Laga kraft

För att beslutet om godkänd andrahandsuthyrning skall träda laga kraft skall en administrationskostnad erläggas. Från och med 2024-01-01 är avgiften 10% av gällande prisbasbelopp per år. Avgiften ska betalas av bostadsrättsinnehavaren månadsvis i förskott eller vid nästkommande avisering retroaktivt.  

Hyresgästen omfattas av Hägernässtadens stadgar och regler. Styrelsen

äger rätt att upphäva uthyrningen om hyresgästen inte följer reglerna.

Grovsoprum

Grovsoprum

Föreningen har grovsoprum i Hägernäsvägen 6. För att komma in i Grovsoprummet använder du din Tag – samma som till porten.

Vad kan jag slänga i soprumet

Vad får jag inte slänga

elavfall
vitvaror eller spisar
lysrör
byggavfall
 gödlampor
glas
batterier
bilbatterier
wellpapp och kartonger
bildäck
grovsopor, dvs för skräp som inte är hushållsavfall
hushållssopor

 

  Att tänka på

  • Ingenting får ställas på golvet
  • Embalage skall vara tillplattat

  Bra att veta

  • Närmaste återvinningsstation är: Flygkårsvägen, ICA STOP eller Arninge
  • Brf Hägernässtaden samlar matavfall i komposteringskärl som finns på resp. gård. Påsar för matavfall finns inne i grovsopsrummet.
  • Grovsopskärlen töms två gånger i veckan –  tisdagar och torsdagar.
  • Tidnings- och förpackningskärlen töms på tisdagar och torsdagar.
  Tvättstugor

  Tvättstugor

  Det finns två tvättstugor i BRF Hägernässtaden, en i vardera höghus.

  Så går du tillväga

  • Du bokar någon av de fem tvättpassen  i vardera tvättstuga. 
  • Det är endast tillåtet att boka ett tvättpass i taget, du får inte boka in flera tvättpass i förväg. Du kan bara boka ett nytt tvättpass om du har påbörjat ditt första.
  • Du kan påbörja ditt pass eller ta över någon annans tvättpass om det inte är påbörjat 30 minuter efter utsatt starttid.
  • Rengör alltid efter dig (ta ut ludd och eventuellt hår ur maskiner, plocka upp skräp och så vidare)

  Tvättpass

  • Klockan 06.00-09.00* (+torktid en timme efter tvättpasset)
  • Klockan 09.00-12.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
  • Klockan 12.00-15.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
  • Klockan 15.00-18.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)
  • Klockan 18.00- 21.00 (+torktid en timme efter tvättpasset)

  *Observera att det inte är tillåtet att tvätta före klockan 09.00 på lördagar, söndagar, helgdagar eller helgdagsaftnar!

   

  Tvättstuga i Hägernäsvägen 8

  I Hgv 8 finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp samt två torkrum.

  Tvättstuga i Hägernäsvägen 4

  I Hgv 4 finns två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp.

  Cykelrum

  Till Cykelrummen används A – B – C – D – nycklar, samma nycklar som används till Grovsopsrummet.

  Hgv 2 har eget cykelrum i källaren. D-nyckel

  Hgv 4 har eget cyckelrum på entréplanet. C-nyckel

  Hgv 6 och Hgv 8 har gemensamt cykelrum vid ingången till Hgv 8. A + B-nyckel

   

  Varje år sker cykelrumsrensning för att skapa plats åt de cyklar som verkligen används.

  Vid senaste cykelrumsrensningen lämnades ett 20-tal omärkta cyklar till polisen.

  Övernattningslokal

  Övernattningslokal Hägerbo

  BRF Hägernässtaden har låtit inreda en övernattningslokal för tillfälligt boende. Lokalen är till för medlemmar och deras besökare att nyttja. Lokalen är belägen vid de nya lägenheterna på Hägernäsvägen 6A.

  I Hägerbo finns:

  • sovrum med en säng för en eller två personer
  • kök med sittplats för fyra personer, spis, kylskåp, mikrovågsugn, kaffebryggare och frukostporslin
  • täcken och kuddar (men inte sängkläder)
  • både dusch med WC och separat WC

  Kostnad: 315:-/natt
  För bokning, kontakta expeditionen info@hagernasstaden.se  

  Förråd

  Förråd

  I föreningen finns ett antal extraförråd, både små och stora. 

  • De mindre är ungefär lika stort som ett ordinarie förråd och kostar 75:-/månad.
  • De större förråden är cirka 9 – 10 kvm och kostar ca 300:- /månad i hyra.

  Detta pris gäller enbart för medlemmar.

  Intresseanmälan skickas till info@hagernasstaden.se

  Matkällare

  Matkällare

  Tidigare fanns matkällare i varje hus. Dessa är numera borttagna men ett finns kvar i HGV 8.

  Du som är intresserad av ett matkällarförråd kan vända dig till expeditionen, kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

  Grill

  Grill

  Grillning på balkong

  • Grillning på balkongen undanbedes.
  • Om det ska grillas får endast el- eller gasgrill användas.
  • Grillning på balkong är endast tillåtet med hänsyn till grannarna.
   Om grannar blir besvärade av röken så får man inte grilla.

  Grillning på gården

  • Grillen på gården får användas när som. 
  • Se till att plocka bort efter dig, släng skräpet i soptunnorna, ställ tillbaka extrastolar och extragrillar.
  • Torka av bord och grillgaller. Använd gärna askhinken för överbliven aska.
  • Lämna inte någon tändvätska kvar i trädgården.
  Lekplats

  Lekplats

  Brf Hägernässtaden har en gungplats och en stor gräsmatta för lek och spel. I området finns även fler trevliga lekplatser både ovanför och nedanför Hägernässtadens område. Besök Täby kommuns webbplats och sidan Lekplatser för mer info om lekplatser i området. 

  Lekplatsen på Waldorfförskolan får inte användas.

  Trädgård

  Trädgård

  En gång om året hjälps vi åt att ”fixa” i trädgården och runt våra gårdar.

  Parkering och bilar

  Parkering och bilar

  Parkeringen får disponeras fritt av alla mellan klockan 08.00 – 16.00 – alla dagar, dvs även lördagar och söndagar. Därefter krävs P-tillstånd.

  Brf Hägernässtaden har ett eget garage med 50 platser. På sidan Garaget kan du läsa mer.

  Parkeringstillstånd

  Parkeringstillstånd kan du som är medlem, inneboende eller hyresgäst skriven och boende i föreningen, rekvirera från expeditionen på avtalad tid om du har en bil som är registrerad på dig, ditt företag eller på annat sätt har en permanent anknytning till dig. Parkeringstillståndet kostar 200:-/månad.
  Kontakta expeditionen så bokar vi in en tid. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

  Observera att parkeringstillståndet är personligt och gäller endast för det fordon som är anmält till föreningen. Således är det inte tillåtet att låna ut P-tillståndet.

  Regler för parkering

  • Gården Hgv 4 – 6 – 8 skall i princip vara bilfri. Undantag gäller för i- och urlastning  (10 minuter). Efter 22.00 skall dock gården vara helt bilfri. Detta gäller även taxi. Undantaget är naturligtvis utryckningsfordon.
  • Observera att det är absolut P-förbud på uppfarten till stora gården, annat än för att stänga bommarna.
  • Skyltningen tillåter parkering i högst 24 timmar men böter kommer inte att utdelas annat än om fordonet är uppenbart uppställt för längre tid och medlemmen blivit uppmärksammad om situationen och ombedd att flytta fordonet. Om långtidsuppställningsförbudet ej efterlevs alternativt upprepas har dock Securitas rätt att avgiftsbelägga felande fordon. Kontakta gärna expeditionen om ni kommer att resa bort eller av annan anledning kommer att ha behov av att ha ert fordon stående en längre tid på parkeringen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.
  • Släpvagnar, avställda eller fordon belagda med körförbud har inte rätt att parkera på föreningens parkeringar vare sig i garaget eller utomhus.
  • Utanför infarten till det övre garaget finns fyra ”nödplatser” för nattparkering. Observera att detta endast gäller markerade platser och endast för medlemmar med giltigt P-tillstånd mellan klockan 20.00 och 10.00. Övrig tid råder P-förbud här.

  Tvätta din bil

  Tvättplats för bilar finns utanför det övre garaget, denna får nyttjas av samtliga medlemmar. Hör av er till expeditionen för lån av garagenyckel, kontaktuppgifter finns på sidan Kontakt. Vattenkranen öppnas inifrån det övre garaget.

  Observera dock att biltvätt  inte får ske vintertid. Från 1 november till 1 april varje år och är vattnet avstängt.

  Parkeringsövervakning

  Parkeringsövervakning utförs av SECURITAS
  Kontakt telefonnummer: 0771-767 000

  Garaget

  Garaget

  Brf Hägernässtaden har ett eget garage med 50 bilplatser och åtta platser för motorcykel. En garageplats för bil kostar 600:-/månad att hyra och 210:-/månad för MC. Om man dessutom önskar en fjärrkontroll, kostar denna 30:- / månad därtill att hyra.

  Kö till Garageplats

  Garagaget är endast till för medlemmar boende i föreningens hus. Således mister man platsen med automatik vid avflyttning från föreningen. För att ställa sig i kö till garageplats, hör av er till expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.  

  Regler när du hyr garageplats

  • Den som hyr garageplats äger inte rätten att parkera på föreningens utomhusplatser efter kl 16.00 och tilldelas således inte P-tillstånd. Undantaget om man innehar två fordon, varav den ena står i garaget.
  • Garageplatsen får inte upplåtas till annat fordon än hyresgästens eget.
  • Släpvagnar, avställda eller fordon belagda med körförbud har inte rätt att parkera i garaget eller på föreningens parkeringar utomhus.
  • Observera att endast en bil i taget får plats vid infart

  Tvätta din bil

  Utanför garaget finns plats för biltvätt. Läs mer på sidan Parkering och bilar.

  Bredbandet

  Bredbandet

  Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Ownit Broadband vilket innebär att alla medlemmar har tillgång till bredband vars kostnad ingår i månadsavgiften för lägenheten.

  I bredbandstjänsten ingår följande:

  ·         Fast internetuppkoppling på 100/100 Mbit/s

  Det går att uppgradera till 250Mbit/S till en kostnad av 89kr/månad eller 500-1000Mbit/s om så önskas för 199 kr/månad. Beställs direkt av Ownit.

  ·         Obegränsad surftid

  ·         En fast IP-adress

  ·         10st e-postkonton

  ·         100 MB utrymme för egen hemsida

  ·         Felanmälan och teknisk support veckans alla dagar

  Tel  08-525 073 00

  Bredbandet som ingår i månadsavgiften har en hastighet på upp till 100 Mbps men den kan om

  man så vill uppgraderas till 250 Mbps eller 500-1000 Mbps (samma hastighet ner- som uppströms)

  Beställning angående uppgradering görs i så fall direkt hos Ownit och blir ett avtal direkt mellan

  dig och Ownit.

  För att börja använda bredbandet kopplar du in din router eller dator i det bredbandsuttag du har i din lägenhet och väljer att du ska erhålla en IP-adress automatiskt (DHCP).

  När du sedan börjar surfa första gången kommer du till Ownits portal (eller skriv själv in https://aktivera.ownit.se i din webläsare) där du får aktivera din anslutning enligt instruktionerna där.

  Mer information kan fås via expeditionen eller via Ownits kundtjänst på 08-525 07 300.

  Kabel-TV

  Com Hem har blivit Tele 2.

  I basutbudet som ingår i månadsavgiften för lägenheten

  ingår Digital-TV BAS. Där ingår följande kanalutbud:

  SVT1 HD, SVT2 HD, SVT24 HD, SVT Barn HD, Kunskapskanalen, TV3 HD,

  TV4 HD, Kanal 5 HD, TV 6 HD, Sjuan HD, TV 8 HD,

  Kanal 9 HD, TV10 HD, Kanal 11 HD, TV12 HD,

  AXESS TV, TLC HD, Expressen TV, ATG LIVE.

  I paketet ingår HD digital-box eller en HD tv-modul.

  För att avgöra om du kan ha en HD tv-modul kontakta

  Tele 2 om din TV klarar av detta.

  Många väljer ett ännu större paket eller ett paket med

  TIVO-tjänsten från Tele 2.

  Med gruppavtal på Digital-tv Bas ingår därför en uppgraderingsrabatt om man istället

  väljer ett större tv-abonnemang än det föreningen/fastighetsägaren har valt.

  Behöver du teknisk support eller kundservice ringer ni:

  Telefon: 90 222 eller 077-225 25 25 Hemsida: www.tele2.se/tele2-hus

  Passagesystemet

  För att öppna porten behöver man en ”Gul Tag” som man håller för kortläsaren. Det ingår två taggar till varje lägenhet.
  Om man önskar fler ”Taggar” går dessa att rekvirera via expeditionen mot en kostnad av 250:- / styck.
  För att kunna nyttja funktionen ”Free Call” dvs möjligheten attmotringa till porten och använda sig av detta som porttelefon, måste telefonnumret som man ringer ifrån vara känt för systemet.

  Kontakta expeditionen så läggs önskade nummer in.
  Telefonnummer till portarna är:
  Hgv 2: 08-122 02 192
  Hgv 4: 08-122 02 187
  Hgv 6: 08-122 02 186
  Hgv 8: 08-122 02 185

  Om man ska ringa till porten för att öppna skall man låta två signaler gå fram och därefter lägga på.

  Varken fler eller färre signaler!

  Om man har hemligt eller dolt nummer kan man ej ringa till porten. Då är numret hemligt även för porten.

  Om man ringer fyra signaler till porten – Varken fler eller färre signaler! – kan man skapa en tillfällig kod.

  De fyra sista siffrorna i numret varifrån man har ringt fungerar som en tillfällig portkod under 4 timmar.
  Ex. om du ringer från 070-345 67 89 till din port och låter fyra signaler gå fram, kan besökande tillfälligt använda sig av portkod 6789 för att komma in. (under 4 timmar)