Mäklarinformation

Godkännande av medlemskap

Nästa datum för godkännande av medlemskap är tisdagen den 4 april 2023.
För att medlemskap skall beviljas:

  • Förutsätts att köparen är den som skall bo i lägenheten.
  • Delat medlemskap gäller enligt bostadsrättslagen enbart för makar, sambor eller registrerad partner.
  • Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte skall bosätta sig permanent i lägenheten kan medlemskap komma att vägras.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret som skall användas är det som börjar på: 10 (Hgv 8), 20 (Hgv 6), 30 (Hgv 4 eller 40 (Hgv 2). Myndigheternas lägenhetsnummer skall ej anges på överlåtelsen.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 1.300 kronor och betalas av köparen och debiteras vid första aviseringen.

Tillträde

Tillträdesdagen skall vara exakt – ej ”dock senast”. Om tillträde önskas tidigare än i enlighet med avtalet, måste tillägg till överlåtelseavtalet göras och vara föreningen tillhanda i god tid före nytt tillträdesdatum.

Mäklarbild och planlösning

För mäklarbild kontakta expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Observera att det som markeras som skorsten i 3:orna på Hägernäsvägen 8 är klädkammare på Hägernäsvägen 4.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtalet skickas till Brf Hägernässtaden, Hägernäsvägen 2, 183 66 Täby

Mäklarinformation

Godkännande av medlemskap

Nästa datum för godkännande av medlemskap är tisdagen den 4 april 2023.
För att medlemskap skall beviljas:

  • Förutsätts att köparen är den som skall bo i lägenheten.
  • Delat medlemskap gäller enligt bostadsrättslagen enbart för makar, sambor eller registrerad partner.
  • Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte skall bosätta sig permanent i lägenheten kan medlemskap komma att vägras.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnumret som skall användas är det som börjar på: 10 (Hgv 8), 20 (Hgv 6), 30 (Hgv 4 eller 40 (Hgv 2). Myndigheternas lägenhetsnummer skall ej anges på överlåtelsen.

Överlåtelseavgift

Överlåtelseavgiften är 1.300 kronor och betalas av köparen och debiteras vid första aviseringen.

Tillträde

Tillträdesdagen skall vara exakt – ej ”dock senast”. Om tillträde önskas tidigare än i enlighet med avtalet, måste tillägg till överlåtelseavtalet göras och vara föreningen tillhanda i god tid före nytt tillträdesdatum.

Mäklarbild och planlösning

För mäklarbild kontakta expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Observera att det som markeras som skorsten i 3:orna på Hägernäsvägen 8 är klädkammare på Hägernäsvägen 4.

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtalet skickas till Brf Hägernässtaden, Hägernäsvägen 2, 183 66 Täby