Hissreparationer vecka 12

Hgv 4: 20/3 och 21/3, Hgv 8: 22/3 och 23/3 Kl. 07:00 – 16:00
även 25/3 kl 08:00 – 14:00 endast Hgv 8

PARKERINGSÖVERVAKNING

SECURITAS är från 2023-01-01 ny övervakare av föreningens parkeringar
Kontakt: 0771-767 000

Servicedagar

Vinterns servicedagar på Hägernäsvägen startar 1/11
Detta innebär att det är parkeringsförbud på Vändplansparkeringen
på tisdagar och på Hägernäsvägen på onsdagar mellan 08:00 – 16:00

Cykelrumsrensning

Märk upp din användbara cyklel, som står i cykelrummet och du vill ha kvar.
Ett 20-tal cyklar har omhändertagits. Hör av dig till Rofas om du vill ha den tillbaka!