Om Brf Hägernässtaden

Här hittar du en sammanfattning av den information du får när du flyttar till Brf Hägernässtaden.

När du flyttar in som medlem får ett kuvert med information om:

 • Autogiro
 • Jour- och Telefonlistor
 • Passagesystemet 
 • Bredbandsinformation
 • Autogiroansökan
 • Grovsopshantering
 • Tvätttider
 • Parkeringsregler
 • Fara vid brand
 • Brandvarnare
 • Stadgar
 • Husets energianvändning
 • Lägenhetsnumrering
 • Hemförsäkring 

Vid renovering av lägenhet

sidan Regler och ansvar kan du läsa om vad som gäller vid renovering, ljud samt godkännande av renovering.

 

Att tänka på när man flyttar in

 • Anmäl övertagande av nyckeltag samt meddela telefonnummer för möjlighet till öppnande av porten på distans. 
 • Ansluta och avsluta el-abonnemang
 • Kontakta svensk adressändring på telefonnummer 020-97 98 99 eller besök www.adressandring.se.
 • Anmäl telefonflyttning om du har fast abonnemang.
 • Glöm ej att teckna eller ändra din hemförsäkring. Se till att du har ett bostadsrättstillägg i försäkringen.

Välkommen till brf Hägernässtaden! 

Fakta om föreningen

Föreningen är belägen i Gamla Hägernäs i Täby Kommun.

Husen började byggas 1957 och färdigställdes 1958.

Den ekonomiska planen är från maj 1959.

Fastighetsbeteckningen är: Hägernäs 7:11

Organisations numret är: 716000-0373

Föreningen består av 139 bostadsrättslägenheter, varav tre stycken ägs av Täby Kommun samt en bostadsrättslokal som ägs av Waldorfförskolan. 

Planlösning av lägenheterna finns under fliken ”Mäklarinformation”.

1992 genomfördes en omfattande fasadrenovering, då även fasaden tilläggsisolerades och balkongerna förstärktes. 

1995 anlades an ny tvättstuga i Hgv 4. (den gamla i Hgv 2 togs bort)

Vindarna sanerades och taket renoverades med ny takduk 2003. 

Därefter har fasaden sanerats och även vindarna tilläggsisolerats.

2005 genomfördes stambyte, då även  ny el installerades och tomrördragningar drogs för kommade bredbandsinstallation.

2006 uppgraderade Com Hem (numera Tele2) med tre hål i väggen.

Både 2:ans och 6:ans norrsidor har dränerats för att undvika att fukt tar sig in från bergsåsen in i källarna.

2007 drogs egna fibrer för bredband in i huset.

Se mer information om föreningens förmånliga Bredband via Ownit under fliken Information / Bredband

Vintern 2008 färdigställdes bergvärmmeinstallationen:

– numera är vi ej längre oljeberoende men en oljepanna finns kvar och kan ge ”spetsvärme”.

I samband med detta installerades även nya ventilationsanläggningar återvinning av frånluft.

2008 byttes alla gamla armaturer i trapphusen mot nya sådana med rörelsedetektorer, vilket innebär att lamporna går ner i effekt då ingen befinner sig trapphuset och går upp i full effekt vid rörelse. På det sättet sparas energi och pengar. 

2010 byttes Entrélåsen ut mot ett elektriskt låssystem för att säkra tillgången till husen.

Portarna öppnas således numera med Tag och/eller Telefon samt möjlighet till att programera in en portkod.

2011-2012 har fönsterrenovering genomförts, då samtliga fönster i föreningen har bytts ut.

2013 genomförs total senering av den 50 år gamla tvättstugan i Hgv 8. 

2014 renoverades samtliga entréer. De målades om, det byttes dörrar, golven polerades och slutligen har entréerna smyckats med växter. 

2015 påbörjades upphandling av ombyggnation av en 320kvm stor hyralokal.
Lokalen konverterades till två bostadsrätter 116 kvm resp. 123 kvm som var inflyttningsklara till sommaren 2016

I samma utrymme färdigställdes under 2018 en föreningslokal för tillfällig övernattning av medlemmars besökande.  

2021 fick trädgården en rejält uppfräschning med ny grillplats, pergola, solsoffor och ny belysning.   

Föreningens stadgar

Stadgarna är framtagna och baserade på Bostadsrätternas mönsterstadgar. De är registrerade och godkända av Bolagsverket den 2018-08-09. Om du vill ha de nya stadgarna kontakta föreninges expedition. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt. 

Historia

Just nu saknas information om Brf Hägernässtadens historia. Information kommer inom kort. 

Denna flik används för att alla flikar ska vara stängda i mobil
Om BRF Hägernässtaden

Om BRF Hägernässtaden

Här hittar du en sammanfattning av den information du får när du flyttar till Brf Hägernässtaden.

När du flyttar in som medlem får ett kuvert med information om:

 • Autogiro
 • Jour- och Telefonlistor
 • Passagesystemet 
 • Bredbandsinformation
 • Autogiroansökan
 • Grovsopshantering
 • Tvätttider
 • Parkeringsregler
 • Fara vid brand
 • Brandvarnare
 • Stadgar
 • Husets energianvändning
 • Lägenhetsnumrering
 • Hemförsäkring 

Vid renovering av lägenhet

På sidan Regler och ansvar kan du läsa om vad som gäller vid renovering, ljud samt godkännande av renovering. 

 

Att tänka på när man flyttar in

 • Anmäl övertagande av nyckeltag samt meddela telefonnummer för möjlighet till öppnande av porten på distans. 
 • Ansluta och avsluta el-abonnemang
 • Kontakta svensk adressändring på telefonnummer 020-97 98 99 eller besök www.adressandring.se.
 • Anmäl telefonflyttning om du har fast abonnemang.
 • Glöm ej att teckna eller ändra din hemförsäkring. Se till att du har ett bostadsrättstillägg i försäkringen.

Välkommen till brf Hägernässtaden! 

Fakta om föreningen

Fakta om föreningen

Föreningen är belägen i Gamla Hägernäs i Täby Kommun.

Husen började byggas 1957 och färdigställdes 1958.

Den ekonomiska planen är från maj 1959.

Fastighetsbeteckningen är: Hägernäs 7:11

Organisations numret är: 716000-0373

Föreningen består av 139 bostadsrättslägenheter, varav tre stycken ägs av Täby Kommun samt en bostadsrättslokal som ägs av Waldorfförskolan. 

Planlösning av lägenheterna finns under fliken ”Mäklarinformation”.

1992 genomfördes en omfattande fasadrenovering, då även fasaden tilläggsisolerades och balkongerna förstärktes. 

1995 anlades an ny tvättstuga i Hgv 4. (den gamla i Hgv 2 togs bort)

Vindarna sanerades och taket renoverades med ny takduk 2003. 

Därefter har fasaden sanerats och även vindarna tilläggsisolerats.

2005 genomfördes stambyte, då även  ny el installerades och tomrördragningar drogs för kommade bredbandsinstallation.

2006 uppgraderade Com Hem (numera Tele2) med tre hål i väggen.

Både 2:ans och 6:ans norrsidor har dränerats för att undvika att fukt tar sig in från bergsåsen in i källarna.

2007 drogs egna fibrer för bredband in i huset.

Se mer information om föreningens förmånliga Bredband via Ownit under fliken Information / Bredband

Vintern 2008 färdigställdes bergvärmmeinstallationen:

– numera är vi ej längre oljeberoende men en oljepanna finns kvar och kan ge ”spetsvärme”.

I samband med detta installerades även nya ventilationsanläggningar återvinning av frånluft.

2008 byttes alla gamla armaturer i trapphusen mot nya sådana med rörelsedetektorer, vilket innebär att lamporna går ner i effekt då ingen befinner sig trapphuset och går upp i full effekt vid rörelse. På det sättet sparas energi och pengar. 

2010 byttes Entrélåsen ut mot ett elektriskt låssystem för att säkra tillgången till husen.

Portarna öppnas således numera med Tag och/eller Telefon samt möjlighet till att programera in en portkod.

2011-2012 har fönsterrenovering genomförts, då samtliga fönster i föreningen har bytts ut.

2013 genomförs total senering av den 50 år gamla tvättstugan i Hgv 8. 

2014 renoverades samtliga entréer. De målades om, det byttes dörrar, golven polerades och slutligen har entréerna smyckats med växter. 

2015 påbörjades upphandling av ombyggnation av en 320kvm stor hyralokal.
Lokalen konverterades till två bostadsrätter 116 kvm resp. 123 kvm som var inflyttningsklara till sommaren 2016

I samma utrymme färdigställdes under 2018 en föreningslokal för tillfällig övernattning av medlemmars besökande.  

2021 fick trädgården en rejält uppfräschning med ny grillplats, pergola, solsoffor och ny belysning.  

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar

Stadgarna är framtagna och baserade på Bostadsrätternas mönsterstadgar. De är registrerade och godkända av Bolagsverket den 2018-08-09. Om du vill ha de nya stadgarna kontakta föreninges expedition. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt. 

Historia

Historia

Just nu saknas information om Brf Hägernässtadens historia. Information kommer inom kort.