UTKVITTERING AV NYA P-TILLSTÅND

Detta sker under vecka 6 på följande tider:
Tisdag 7/2 kl 14-16, Onsdag 8/2 kl 10-12
Torsdag 9/2 kl 18-20 och Lördag 11/2 kl 12-14

PARKERINGSÖVERVAKNING

SECURITAS är från 2023-01-01 ny övervakare av föreningens parkeringar
Kontakt: 0771-767 000

Servicedagar

Vinterns servicedagar på Hägernäsvägen startar 1/11
Detta innebär att det är parkeringsförbud på Vändplansparkeringen
på tisdagar och på Hägernäsvägen på onsdagar mellan 08:00 – 16:00

Cykelrumsrensning

Märk upp din användbara cyklel, som står i cykelrummet och du vill ha kvar.
Ett 20-tal cyklar har omhändertagits. Hör av dig till Rofas om du vill ha den tillbaka!