Hissreparationer vecka 12

Hgv 4: 20/3 och 21/3, Hgv 8: 22/3 och 23/3 Kl. 07:00 – 16:00
även 25/3 kl 08:00 – 14:00 endast Hgv 8

Motioner till årsmötet 2023

Lämnas skriftligt till expeditionen senast den 2023-03-28

UTKVITTERING AV NYA PARKERINGSTILLSTÅND

Kontakta expeditionen för tid för detta.
Tel: 08-756 50 69 eller info@hagernasstaden.se

PARKERINGSÖVERVAKNING

SECURITAS är från 2023-01-01 ny övervakare av föreningens parkeringar
Kontakt: 0771-767 000