Ledamöter

Styrelsen

Ordförande
Stefan Karlsson
Vice ordförande
 Patric Holm
Ledamot
Peter Marklund
Ledamot
Lars Clarving
Suppleant
Jonas Brynholt
Suppleant
Emilia Dåderman

 

Revisorer

Extern revisor
Mattias Segerros
Intern revisor
Tom Palmstierna
Suppleant
Eddy Jannesson

 

Valberedning

Kerstin Möller och Bengt Olausson

 

Ordföranden

Du kan när som helst under året vända dig till styrelsen med ärenden, som du vill ha behandlade på ett ordinarie styrelsemöte. Du behöver inte vänta till kommande årsstämma för att få en fråga behandlad.

Lämna in ärende till styrelsen

Mejla eller lämna fråga, synpunkt eller förslag i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 2 helst senast en vecka före kommande styrelsemöte. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Nästa möte tisdagen den 4 april 2023

Årsredovisningen

Årsredovisningen erhålles via expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt. 

Årsmötesprotokoll finns tillgänga på expeditionen och delas årligen ut till samtliga medlemmar boende i Brf Hägernässtaden.

 

Underhållsplanen

Underhållsplanen finns att tillgå på expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Denna flik används för att alla flikar ska vara stängda i mobil
Ledamöter

Ledamöter

Styrelsen

Befattning:
Namn:
Telefon:
Ordförande
Stefan Karlsson
Vice ordförande
 Patric Holm
Ledamot
Peter Marklund
Ledamot
Lars Clarving
Suppleant
Jonas Brynholt
Suppleant
Emilia Dåderman

 

Revisorer

Befattning:
Namn:
Telefon:
Extern revisor
Mattias Segerros
Intern revisor
Tom Palmstierna
Suppleant
Eddy Jannesson

 

Valberedning

Kerstin Möller och Bengt Olausson

Ordföranden

Ordföranden

Du kan när som helst under året vända dig till styrelsen med ärenden, som du vill ha behandlade på ett ordinarie styrelsemöte. Du behöver inte vänta till kommande årsstämma för att få en fråga behandlad.

Lämna in ärende till styrelsen

Mejla eller lämna fråga, synpunkt eller förslag i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 2 helst senast en vecka före kommande styrelsemöte. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Nästa möte tisdagen den 4 april 2023

Årsredovisningen

Årsredovisningen

Årsredovisningen erhålles via expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt. 

Årsmötesprotokoll finns tillgänga på expeditionen och delas årligen ut till samtliga medlemmar boende i Brf Hägernässtaden.

Underhållsplanen

Underhållsplanen

Underhållsplanen finns att tillgå på expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.