Ledamöter

Styrelsen

Ordförande
Stefan Karlsson
Vice ordförande
 Patric Holm
Ledamot
Lennart Bergström
Ledamot
Lars Clarving
Ledamot
Emilia Dåderman
Ledamot
Elin Warner
070-727  23 86
Suppleant
Jonas Brynholt
Suppleant
Stina Johansson
070-037 32 72

 

Revisorer

Extern revisor
Mattias Segerros
Intern revisor
Tom Palmstierna
Suppleant
Eddy Jannesson

 

Valberedning

Kerstin Möller och Bengt Olausson

 

Ordföranden

Du kan när som helst under året vända dig till styrelsen med ärenden, som du vill ha behandlade på ett ordinarie styrelsemöte. Du behöver inte vänta till kommande årsstämma för att få en fråga behandlad.
Den ordinarie stämman kommer preliminärt att hållas måndagen den 3 juni 2024

Lämna in ärende till styrelsen

Mejla eller lämna fråga, synpunkt eller förslag i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 2 helst senast en vecka före kommande styrelsemöte. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Nästa möte är årsmötet måndagen den 6 maj 2024.

Årsredovisningen

Årsredovisningen erhålles via expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt. 

Årsmötesprotokoll finns tillgängt på expeditionen.

 

Underhållsplanen

Underhållsplanen finns att tillgå på expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.

Denna flik används för att alla flikar ska vara stängda i mobil
Ledamöter

Ledamöter

Styrelsen

Befattning:
Namn:
Telefon:
Ordförande
Stefan Karlsson
Vice ordförande
 Patric Holm
Ledamot
Lars Clarving

 

Ledamot

 Emilia Dåderman
076-878 29 84

 

Ledamot

 Elin Warner
 070-727 23 86
Ledamot
Lennart Bergström
073-744 59 90
Suppleant
Jonas Brynholt
Suppleant
Stina Johansson

 

Revisorer

Befattning:
Namn:
Telefon:
Extern revisor
Mattias Segerros
Intern revisor
Tom Palmstierna
Suppleant
Eddy Jannesson

 

Valberedning

Kerstin Möller och Bengt Olausson

Ordföranden

Ordföranden

Du kan när som helst under året vända dig till styrelsen med ärenden, som du vill ha behandlade på ett ordinarie styrelsemöte. Du behöver inte vänta till kommande årsstämma för att få en fråga behandlad.

Den ordinarie stämman kommer preliminärt att hållas tmåndagen den 3 juni 2024

Lämna in ärende till styrelsen

Mejla eller lämna fråga, synpunkt eller förslag i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 2 helst senast en vecka före kommande styrelsemöte. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.

Nästa möte är årsmötet måndagen den 6 maj 2024.

Årsredovisningen

Årsredovisningen

Årsredovisningen erhålles via expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt. 

Årsmötesprotokoll finns tillgängt på expeditionen.

Underhållsplanen

Underhållsplanen

Underhållsplanen finns att tillgå på expeditionen. Kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontakt.