Observera att från 1/11 så får man inte längre parkera dagtid onsdagar utmed H-vägen

resp. tisdagar på vändplansparkeringen