Nu är det dags att lämna in ärenden som du vill ha behandlade på styrelsemötet den 29 juni.

Mejla eller lämna fråga, synpunkt eller förslag i föreningens brevlåda på Hägernäsvägen 2 helst senast en vecka före kommande styrelsemöte. Du hittar kontaktuppgifter på sidan Kontakt.