SECURITAS är från 2023-01-01 ny övervakare av föreningens parkeringar
Kontakt: 0771-767 000